Om Os / Menighedrsådet

Menighedsrådet

Overordnet ansvarsområde
Menighedsrådet varetager den overordnede ledelse af menigheden, og skal sikre at menigheden bevæger sig i retning af de visioner og mål, vi har.
 

 
 
Menighedens ledelse:
Ryborg, Svend (SRY)
Præst, Områdeleder for Gudstjenester og Discipelskab
Tlf.: +45 40 32 16 44
Fodgaard, Bodil (BF)
Formand for menighedsrådet, Områdeleder for Outreach
Tlf.: +45 97 93 30 57 / +45 30 30 29 55
Engelbrechtsen, Henrik (HE)
Næstformand i menighedsrådet, Områdeleder for Omsorg
Tlf.: +45 97 93 63 79 / +45 23 31 54 69
Gunst, Carsten (CG)
Tlf.: +45 40 29 28 50
Pedersen, Elis (EP)
Økonomiansvarlig i menighedsrådet, kasserer og Områdeleder for Administration
Tlf.: +45 97 92 63 75 / +45 41 40 65 53
Sode Carlsen, Bjørn (BS)
Sekretær
Tlf.: 29 49 02 85
Kronborgvejens Kirkecenter | Kronborgvej 66, 7700 Thisted, I Bank Reg 9090 Konto nr. 058 5644900 I MobilePay 32993