Om Os / Menighedrsådet

Menighedsrådet

Overordnet ansvarsområde
Menighedsrådet varetager den overordnede ledelse af menigheden, og skal sikre at menigheden bevæger sig i retning af de visioner og mål, vi har.
 

 
 
Menighedens ledelse:
Ryborg, Svend (SVRY)
Præst, Områdeleder for Gudstjenester og Discipelskab
Tlf.: +45 40 32 16 44
Engelbrechtsen, Henrik (HEEN)
Formand for menighedsrådet og Områdeleder for Outreach
Tlf.: +45 23 31 54 69
Gunst, Carsten (CAGU)
Økonomisekretær og Områdeleder for Administration
Tlf.: +45 40 29 28 50
Mushi, Tonga Jubilet (TOMU)
Områdeleder for Omsorg
Tlf.: 60465026
Sode Carlsen, Bjørn (BJSC)
Næstformand og Sekretær
Tlf.: 29 49 02 85
Kronborgvejens Kirkecenter | Kronborgvej 66, 7700 Thisted, I Bank Reg 9090 Konto nr. 058 5644900 I MobilePay 32993