Om Os / Menighedrsådet

Menighedsrådet

Overordnet ansvarsområde
Menighedsrådet varetager den overordnede ledelse af menigheden, og skal sikre at menigheden bevæger sig i retning af de visioner og mål, vi har.
 

 
 
Menighedens ledelse:
Ryborg, Svend (SRY)
Præst, Områdeleder for Gudstjenester og Discipelskab
Tlf.: +45 40 32 16 44
Engelbrechtsen, Henrik (HE)
Formand for menighedsrådet og Økonomiskeretær
Tlf.: +45 23 31 54 69
Andersen, Gunner (GA)
Næstformand og Områdeleder for Omsorg
Tlf.: 21629402
Gunst, Carsten (CG)
Områdeleder for Outreach og Administration
Tlf.: +45 40 29 28 50
Sode Carlsen, Bjørn (BS)
Sekretær
Tlf.: 29 49 02 85
Kronborgvejens Kirkecenter | Kronborgvej 66, 7700 Thisted, I Bank Reg 9090 Konto nr. 058 5644900 I MobilePay 32993