Ressourcer / Årstema 2020

Årstema 2020

Fællesskaber i forventning er årstemaet for 2020

Rigtig mange problemer udspringer af skuffede forventninger, dårlig eller manglende kommunikation eller manglende vision – også i kirker😊
I 2020 vil vi gerne gå på opdagelse i den svære kunst det er at være et fællesskab i forventning – eller endda at være fællesskaber i forventning. Årstemaet kan nemlig læses på to forskellige måder:
• Fælleskab i forventning
• Fællesskaber i forventning
Det udtrykker, at vi er ét stort fælleskab, der består af mange små fællesskaber, og det er vi på mange forskellige niveauer. F.eks. er vi jo ét stort fællesskab af Guds børn i Thisted, men fordelt på flere mindre fællesskaber i byens kirker. Men det er også sandt i vores egen kirke, hvor vi er ét stort fællesskab, der består af mange små fællesskaber (arbejdsgrene, netværksgrupper osv).

Alle disse fællesskaber er i forventning. Vi er i forventning til Gud, til samfundet, til hinanden, og også til os selv - og på alle niveauer kan vi gå skævt af hinanden mht. vores forventninger, manglende eller dårlige kommunikation eller uenigheder om hvor vi er på vej hen. Det kan give anledning til mange spørgsmål:
• Hvordan finder vi ud af, hvad andre forventer af os?
• Hvordan kommunikerer vi vores forventninger til hinanden?
• Er det vi forventer rimeligt?
• Hvad gør vi, når forventningerne ikke bliver indfriet?
• Hvad gør vi, når vi har forskellige forventninger?
Faktisk er Gud jo også et ”fællesskab” af Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, selvom han er ét. Hvad mon Han forventer af dig, af kirken eller samfundet, og hvordan passer det med vores forventninger?

Så vi håber du har lyst til at tage med på opdagelse, og forhåbentlig dermed også være med til at gøre Kronborgvejens Kirkecenter til et endnu bedre fællesskab, som kan rumme vores forskellighed, og sætte pris på de forskellige gaver og synsvinkler Gud har givet os hver især.

“For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.” (1. Kor. 12.12–13)
Kronborgvejens Kirkecenter | Kronborgvej 66, 7700 Thisted, I Bank Reg 9090 Konto nr. 058 5644900 I MobilePay 32993