Ressourcer / Årstema 2021/22

Årstema 2021/22

Årstemaet for 2021/22 er ”Fællesskab, Frelse og Forvandling”Årstemaet refererer tilbage til vores rødder i Det Danske Missionsforbund, hvor slagordet var ”Guds børns enhed (fællesskab) og synderes frelse (frelse)”. Men samtidig er det også et redskab, der kan bruges til at starte samtaler om, hvor vi har vores fokus, når vi samles som kirke, som netværksgruppe, som arbejdsgren eller som familie.
Når vi er sammen som fællesskab, hvad er så fokus for fællesskabet? Er fællesskabet til for os selv, eller er det et missionalt fællesskab, der søger at lede mennesker til frelse?
Og hvad betyder frelse overhovedet? Mange ser frelsen som målet – men i virkeligheden er frelsen blot begyndelsen på det nye liv med Jesus. For frelsen må lede til forvandling. Vi må fødes på ny. Vi skal have skiftet vores stenhjerte ud med et af kød og blod. Vi må lade vores sind fornyes i lyset af Guds ord og Hans forvandlende nærvær. Hvordan hjælper vi mennesker i denne proces? Hvordan gør vi mennesker til disciple?
Når mennesker får lov til at opleve denne forvandling, så kan det ikke skjules. Forvandlingen skal bruges til at forvandle det, der er omkring os. Gud kalder os alle sammen til at bringe denne forvandling med ind i de fællesskaber, vi er en del af som mennesker, og nogle får måske et kald til at starte nye fællesskaber op, som så igen kan lede nye til tro.
Kronborgvejens Kirkecenter | Kronborgvej 66, 7700 Thisted, I Bank Reg 9090 Konto nr. 058 5644900 I MobilePay 32993